DSC 3763

Program zasedání OZ Ostrata - konaného ve středu 16. 5. 2018 od 19,00 h


1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3 na rok 2018

4. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

5. Projednání Roční uzávěrky 2017

6. Projednání Zprávy o uplatňování územního plánu

7. Projednání žádostí a schválení finančních darů – pivní fest., fotbal

8. Projednání nákupu nové techniky – křovinořez, zahradní traktor se sekačkou

9. Projednání žádostí o prodej, koupi nebo pronájem obecních pozemků

10. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele č. 345

11. Informace o projektech mikroregionu – školení zastupitelů, podpora odpadového hospodářství

12. Diskuse – fasáda, kronika, GDPR …

13. Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


V Ostratě 7. 5. 2018

 

                                                                                               Ing. Miroslav Gargulák

                                                                                                          starosta

 Vyvěšeno:   7. 5. 2018

Sňato:         17. 5. 2018

 

 
free pokerfree poker

Archiv

Elektronická úřední deska archivní záznamy zde.