DSC 3763

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 1. 11. 2017 od 19,00 h 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu zasedání

 3. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi    E.On distribuce a obcí Ostrata

 4. Projednání nabídky a potřebnosti bydlení v komunitním centru pro seniory v Bystřici pod Hostýnem

 5. Projednání žádosti p. Pavla Mahďáka o povolení zbudovat přístupový chodník k domu přes obecní pozemek

 6. Projednání návrhu řešení rizik projektu CZ/FMP.04/0141

 7. Projednání požadavků na nákup, pronájem a prodej obecních pozemků

 8. Diskuse              

10. Závěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
V Ostratě 24. 10. 2017

 

 

                                                                                               Ing. Miroslav Gargulák

                                                                                                          starosta

 
 
free pokerfree poker

Archiv

Elektronická úřední deska archivní záznamy zde.