DSC 3763

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 22. února 2017 od 19,00 hProgram zasedání OZ Ostrata

konaného ve středu  22. února 2017 od 19,00 h

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za r. 2016

4. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – E.ON

5. Projednání smluv o zřízení věcného břemene u technického zázemí

6. Projednání a schválení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků

7. Projednání a schválení návrhu na úpravu odměn zastupitelů

8. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci za rok 2016

9. Projednání návrhu plánu inventarizace majetku obce

10. Zajištění výstavy Nevšední podoby proutí

11. Informace, aktuality

12. Diskuse

13. Závěr

V Ostratě   13.2. 2017

Ing. Miroslav Gargulák, starosta
 
free pokerfree poker