DSC 3763

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2016

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2016

Příjmy:      zvýšení

Pol. 4112 Neinv. Transfery                                      zvýšení o             900,- Kč

Výdaje:       zvýšení

Pol. 6121 Budovy, haly, stavby                              zvýšení o     780 000,- Kč

V Ostratě 30.5.2016

Ing. Miroslav Gargulák

Vyvěšeno:   30. 5. 2016

Sňato:           16.6. 2016
 
free pokerfree poker

Archiv

Elektronická úřední deska archivní záznamy zde.