DSC 3763

2. Důvod a způsob založení

Pondělí, 24 Srpen 2009 08:53

Obec Ostrata vznikla jako samosprávná územní jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle §4 tohoto zákona vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 
free pokerfree poker