DSC 3763

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pondělí, 24 Srpen 2009 08:46

Označení povinného subjektu:  Obec Ostrata

 

Jméno a příjmení žadatele (fyzická osoba): _________________________________________
Název žadatele (právnická osoba): _______________________________________________
Trvalé bydliště / sídlo  žadatele: __________________________________________________
Telefon: _____________________    Fax: ___________________  E-mail: _______________

Předmět žádosti (obsah požadované informace):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 

Datum:_______________________                         Podpis žadatele:_______________________


Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

                                Adresa povinného subjektu:       obec Ostrata
                                                                                         Ostrata č.p. 23
                                                                                         763 11 Zlín 11 

                                      dne__________

K č.j. :

- uvede se rozhodnutí, jehož přezkoumání se požaduje (číslo jednací, kým bylo vydáno, termín vydání, předmět rozhodnutí):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- uvede se, v čem je spatřováno porušení zákona:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- uvede se, čeho se žadatel domáhá:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Datum:  _______________________                                Podpis: ________________________

Adresa:_________________________ _________________________

 
 
free pokerfree poker